24 de gener, 2009

Ell sembla que no sap ballar massa, però crec que jo també faria l'esforç.

Música: Barbie Girl
Grup: Aqua
Ballarins: un encantat i una morena d'escàndalo!!